• >
  • ناصرالسنباطی
  • ناصر السنباطی

    ناصرالسنباطی بدنساز فقید مصری که یکی از برترین بدنسازان تاریخ بدنسازی می باشد . توانست در طول رقابت های مستر المپیا در سال 1997 به مقام دوم را بدست آورد
    • توسط امیر صادق زاده
    • ۲ سال پیش
    • ۰