• >
  • لوک ساندرو بدنساز سی ساله انگلیسی درگذشت
  • لوک ساندرو بدنساز سی ساله انگلیسی درگذشت

    لوک ساندرو یکی از بااستعدادترین بدن سازان حال حاضر دنیا بود که بسیاری از مربیان بزرگ و ورزش‌کاران این رشته او را استعداد این رشته می‌دانستند
    • توسط امیر صادق زاده
    • ۱ سال پیش
    • ۰