• >
  • عضلات درگیر در حرکت پارالل
  • دستگاه پارالل بارفیکس کمکی

    دستگاه پارالل بارفیکس کمکی به افراد مبتدی کمک می کند که دو حرکت پارالل و بارفیکس را بصورت صحیح انجام دهند
    • توسط امیر صادق زاده
    • ۲ سال پیش
    • ۰