• شکیل اونیل سفیر افتخاری مسترالمپیا ۲۰۲۰

    شکیل انویل با توجه به اشتیاقی که به ورزش بدنسازی دارد فدراسیون جهانی بدنسازی او را به عنوان سفیر افتخاری مستر المپیا در سال 2020 انتخاب نموده است
    • توسط امیر صادق زاده
    • ۱ سال پیش
    • ۰