• سیم‌کش زیربغل(Lat Pull Down Machine)

    سیم کش زیر بغل یکی از دستگاهها و یا ماشین های کاربردی دررشته پرورش اندام و بدنسازی می باشد.این حرکت می توانند در یک رده سلولی تعداد زیادی ماهیچه ایجاد نماید
    • توسط امیر صادق زاده
    • ۱ سال پیش
    • ۰