• حرکات پا در بدنسازی

  حرکات پا یکی ازپایه ای ترین حرکات در رشته بدنسازی می باشد.
  • توسط امیر صادق زاده
  • ۱۰ ماه پیش
  • ۱۲۳۰
  • ۰
 • حرکات شکم

  هیچ نمایی به اندازه داشتن شکمی عضلانی و تفکیک شده تحسین برانگیز نخواهد بود.
  • توسط امیر صادق زاده
  • ۱۰ ماه پیش
  • ۲۷۲
  • ۰
 • حرکات جلو بازو (بخش اول)

  آموزش حرکات جلو بازو که در دو بخش انتشار می شود.
  • توسط امیر صادق زاده
  • ۱۰ ماه پیش
  • ۱۴۷۱
  • ۰
 • پرس سرشانه دستگاه

  پرس سرشانه دستگاه
  • توسط امیر صادق زاده
  • ۱۱ ماه پیش
  • ۴۳۷
  • ۰
 • تمرینات تقویت عضلات پشت بدن

  یکی از مهمترین قسمت های بدن که زیبایی آن را دو جندان می نماید عضلات پشتی می باشد.
  • توسط امیر صادق زاده
  • ۱۲ ماه پیش
  • ۲۷۵۰
  • ۰
 • کراس آور

  از این حرکت برای تقویت عضلات سینه و از حالت معکوس آن می توان برای تقویت عضلات پشتی استفاده نمود.
  • توسط امیر صادق زاده
  • ۱۲ ماه پیش
  • ۱۲۳۲
  • ۰
 • نشر از جلو

  یکی دیگر از حرکات بدنسای که برای تقویت سرشانه مورد استفاده قرار می گیرد حرکت نشر از جلو می باشد.
  • توسط امیر صادق زاده
  • ۱ سال پیش
  • ۷۰۵
  • ۰
 • پرس بالا سینه هالتر

  یکی از فواید حرکت بالاسینه هالتر تقویت عضله سینه ای بزرگ و دلتوئید قدامی و سه سر بازویی می باشد.
  • توسط امیر صادق زاده
  • ۱ سال پیش
  • ۴۸۶۶
  • ۰
 • نشر جانب دمبل

  برای اجرای نشر از جانب دمبل دستها در کنار ران ها موازی با زمین قرار می گیرد و بازو ها را از طرفین تا سطح سرشانه بالا می آورید.
  • توسط امیر صادق زاده
  • ۱ سال پیش
  • ۳۳۶۷
  • ۰
 • پرس سرشانه دمبل

  یکی از حرکات بسیار مفید در تقویت عضلات سرشانه می توان پرس سرشانه دمبل اشاره نمود.پرس سرشانه دمبل موجب تقویت تمام قسمتهای عضلات دلتوئید می شود.
  • توسط امیر صادق زاده
  • ۱ سال پیش
  • ۲۴۵۱
  • ۰
۱ از ۲۱۲ »