حرکات بدنسازی

 • توسط امیر صادق زاده
 • ۳ سال پیش
 • ۱۷۱۹
 • ۰
حرکات بدنسازی

حرکات بدنسازی

حرکات سرشانه در بدنسازی
حرکات سینه در بدنسازی
حرکات پشت در بدنسازی
 • شراک هالتر
 • قایقی رو به بالا (کول هالتر)
 • سیم کش قایقی
 • زیر بغل سیم کش دست باز
 • بارفیکس
 • زیر بغل سیم کش دست جمع
 • زیر بغل هالتر خم
 • زیر بغل تک دمبل خم
 • ددلیفت
 • سلام ژاپنی
حرکات بازو در بدنسازی
 • جلو بازو هالتر
 • جلو بازو دمبل
 • جلو بازو سیم کش
 • جلو بازو سیم کش از طرفین (صلیبی)
 • جلو بازو لاری هالتر
 • جلو بازو لاری دستگاه
 • پشت بازو سیم کش ایستاده
 • دیپ پارالل
 • پشت بازو هالتر خوابیده
 • پشت بازو نشسته هالتر
 • پشت بازو نشسته تک دمبل
 • پرس سینه دست جمع
 • پشت بازو دمبل خم چکشی
 • پشت بازو سیم کش خم
حرکات پا در بدنسازی
 • اسکات (اسکوات) هالتر
 • پرس پا
 • هاگ اسکات (اسکوات)
 • لانج
 • جلو ران دستگاه
 • پشت ران خوابیده
 • ددلیفت همسترینگ
 • ساق پا دستگاه
 • ساق پا دانکی
 • ساق پا نشسته دستگاه
 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.